Polityka Prywatności i Wykorzystywania Plików Cookie

 

Sanktuarium Matki Boskiej Różańcowej z Fatimy, zwane dalej Sanktuarium Fatimskim, zapewnia ochronę prywatności użytkowników swoich stron internetowych oraz zobowiązuje się do przestrzegania zobowiązań prawnych w tym zakresie.

Sanktuarium Fatimskie jest zobowiązane do ochrony powierzonych mu danych osobowych poprzez wypełnianie obowiązku informacyjnego i przestrzeganie zasad dotyczących przejrzystości działań w zakresie zgodności z obowiązującymi przepisami prawnymi dotyczącymi ochrony danych osobowych.

Dlatego dane osobowe użytkowników są przetwarzane i chronione z należytą starannością w zgodzie z obowiązującym prawem, w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO).

Niniejsza Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookie określa sposób przetwarzania danych osobowych, udostępnianych podczas korzystania ze strony internetowej Fatima Światło i Pokó, oraz informacji przetwarzanych z tytułu użytkowania strony internetowej.

 

I. Zbieranie informacji

Informacje dostarczane przez użytkownika

Sanktuarium Fatimskie szanuje prawo do prywatności i nie gromadzi na swojej stronie żadnych danych osobowych bez wyraźnej prośby lub zgody użytkownika.

Korzystanie z tej strony nie wymaga od użytkownika udostępniania żadnych informacji, z wyjątkiem sytuacji, gdy – w wyraźnie określonych przypadkach – niezbędna jest rejestracja użytkownika. Rejestracja odbywa się za zgodą użytkownika na określonych dalej warunkach.

Od użytkownika mogą być wymagane następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres e-mail i inne.

Informacje przetwarzane automatycznie

Pliki cookie to małe pliki tekstowe wysyłane przez odwiedzaną witrynę internetową i pobierane przez urządzenie użytkownika. Pliki te zawierają informacje, które pozwalają na zapamiętywanie istotnych danych, dzięki którym przeglądanie strony stanie się bardziej efektywne i użyteczne. Strona Sanktuarium Fatimskiego wykorzystuje pliki cookie do różnych celów, przede wszystkim do pozyskiwania od użytkowników on-line danych nieosobowych.

Zawsze, gdy użytkownik wchodzi na stronę internetową Sanktuarium Fatimskiego, w jego urządzeniu zapisywany jest plik cookie. Cookie to pakiet danych informatycznych, które nasza strona internetowa wysyła do urządzenia użytkownika podczas odwiedzania witryny. Cookie zawierają informacje, które umożliwiają zapamiętywanie istotnych danych dotyczących odwiedzin na stronie, dzięki którym przeglądanie strony jest bardziej efektywne i użyteczne.

Użytkownik może wybrać w swojej przeglądarce ustawienia umożliwiające skonfigurowanie urządzenia w taki sposób, aby akceptowało ono, blokowało lub usuwało pliki cookie. Pliki cookie można skonfigurować w przeglądarce w menu „Opcje” lub „Preferencje”. Ostrzegamy, że wyłączenie obsługi cookie w przeglądarce, z której korzysta użytkownik, może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji strony internetowej.

Pliki cookie służą do określania preferencji użytkownika dotyczących strony i pomagają tworzyć statystyki odwiedzalności serwisów, umożliwiając przez to szybsze i bardziej wydajne przeglądanie strony oraz eliminując konieczność wielokrotnego wprowadzania tych samych informacji.

Pliki cookie wykorzystywane przez stronę Sanktuarium Fatimskiego to: analityczne pliki cookie, służące do tworzenia i analizowania anonimowych statystyk w celu poprawy działania strony internetowej; funkcjonalne pliki cookie, które badają preferencje użytkownika dotyczące korzystania ze strony internetowej i pozwalają na zapamiętanie wyborów dokonywanych na stronie, dzięki czemu nie jest konieczna ponowna konfiguracja strony przy kolejnych wejściach; pliki cookie stron trzecich, które analizują powodzenie aplikacji i skuteczność reklam podmiotów zewnętrznych oraz pozwalają dopasować spersonalizowane widgety do danych użytkownika.

Cele wykorzystywania plików cookie

 • Niezbędne pliki cookie:
  Pozwalają na przeglądanie strony i korzystanie z aplikacji, a także umożliwiają uzyskanie dostępu do obszarów bezpiecznych w witrynie. Bez niezbędnych plików cookie działanie strony nie jest możliwe.
 • Pliki cookie stron trzecich:
  Analizują powodzenie aplikacji i skuteczność reklam podmiotów zewnętrznych oraz pozwalają dopasować spersonalizowane widgety do danych użytkownika.
 • Pliki cookie sesji:
  Mają charakter tymczasowy i pozostają w archiwum plików cookie przeglądarki do momentu opuszczenia strony internetowej/zamknięcia przeglądarki. Informacje uzyskane przez te pliki cookie służą do analizy wzorców ruchu w sieci, co pozwala identyfikować problemy i zapewnić wygodniejsze przeglądanie strony.

 

Pragniemy zwrócić uwagę, że wyłączenie plików cookie może uniemożliwić prawidłowe działanie niektórych usług internetowych, wpływając częściowo lub całkowicie na przeglądanie witryny.

Więcej informacji na temat plików cookie, sposobów blokowania ich instalacji lub usuwania istniejących plików cookie z dysku twardego użytkownik znajdzie na stronie internetowej: http://www.allaboutcookies.org.

Informacje na temat kontroli plików cookie w zależności od wykorzystywanej przeglądarki internetowej można znaleźć pod następującymi adresami:

 

Cele przetwarzania danych osobowych

1. Pozyskiwanie informacji ogólnych

Sanktuarium Fatimskie jest podmiotem odpowiedzialnym za gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych uzyskanych za pośrednictwem strony internetowej dostępnej pod adresem https://flp.fatima.pt poprzez press@fatima.pt, a także za pośrednictwem formularza kontaktowego pod tym samym adresem. Przetwarzanie danych wynika z potrzeby zbierania i opracowywania sugestii, pytań i/lub próśb o informacje.

2. Współpraca z podmiotami zewnętrznymi a wykorzystywanie danych osobowych do celów marketingowych

Sanktuarium Fatimskie nie użycza ani nie sprzedaje danych osobowych użytkowników podmiotom zewnętrznym w celach marketingowych, z wyjątkiem sytuacji, w których użytkownik wyrazi na to zgodę. Tożsamość podmiotów zewnętrznych zostaje ujawniona w wypadku, gdy jest to wymagane do wyrażenia zgody przez użytkownika.

W takiej sytuacji dane są przetwarzane i przechowywane tylko przez czas niezbędny do zakończenia przedmiotu współpracy i wyłącznie w celu dokonania oceny jakości usług świadczonych na rzecz Sanktuarium Fatimskiego.

W takim wypadku Sanktuarium Fatimskie, jako podmiot odpowiedzialny za przetwarzanie danych:

 • zapewnia, że ​​przetwarzanie danych osobowych użytkownika odbywa się wyłącznie w celach, dla  których zostały one zgromadzone lub w zakresie działań zgodnych z tymi celami;
 • gromadzi, wykorzystuje i przechowuje jedynie dane osobowe podstawowe, niezbędne i  wystarczające do danego celu;
 • przetwarza dane osobowe w celach przewidzianych w prawie lub w celu świadczenia usług na  prośbę użytkownika.

 

III. Udostępnianie danych

Sanktuarium Fatimskie może przekazywać dane osobowe użytkowników swoim podwykonawcom, przy czym pozostaje nadal odpowiedzialne za ich przetwarzanie. Sanktuarium Fatimskie wyraźnie podkreśla, że obdarza swoich podwykonawców całkowitym zaufaniem, ponieważ gwarantują oni odpowiednią ochronę danych użytkownika.

Sanktuarium Fatimskie, w ramach prowadzonej przez siebie działalności, może podejmować współpracę z podmiotami trzecimi w zakresie świadczenia pewnych usług. Niekiedy świadczenie usług związane jest z dostępem tych podmiotów do danych osobowych użytkowników. W takim przypadku Sanktuarium Fatimskie podejmuje odpowiednie środki dla zapewnienia, że podmioty mające dostęp do danych, są godne zaufania i dają najwyższe gwarancje ochrony powierzonych informacji. Kwestie te są odpowiednio uregulowane i zapisane w umowie, podpisywanej między Sanktuarium Fatimskim a podmiotem trzecim/podmiotami trzecimi.

Tak więc każdy podmiot – podwykonawca Sanktuarium Fatimskiego, który będzie przetwarzał dane osobowe użytkowników w imieniu i na rzecz Sanktuarium Fatimskiego – jest zobowiązany do podjęcia niezbędnych środków technicznych i organizacyjnych dla ochrony tych danych przed przypadkowym lub bezprawnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, rozpowszechnieniem lub nieuprawnionym dostępem oraz przed jakąkolwiek inną formą niezgodnego z prawem traktowania danych osobowych użytkowników.

Zawsze i w każdym przypadku Sanktuarium Fatimskie pozostaje odpowiedzialne za dane osobowe udostępnione mu przez użytkownika.

 

IV. Prawa użytkownika

Zgodnie z obowiązującym prawem użytkownik dysponuje następującymi prawami: prawem do informacji, prawem dostępu do danych, prawem do sprostowania danych, prawem do usunięcia danych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”), prawem do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingu bezpośredniego (w tym tworzenia profili), prawem do sprzeciwu opartym na prawnie uzasadnionych interesach, prawem do przenoszenia danych, prawem do ograniczenia przetwarzania danych i prawem do wniesienia skargi do organu nadzorczego. W celu skutecznego skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Sanktuarium Fatimskim – adres e-mail: dpo@fatima.pt lub listownie na adres: Rua de Santa Isabel, 360, 2495-424 Fátima.

Użytkownik, który zamierza złożyć skargę do organu nadzorczego, proszony jest o wcześniejszy kontakt z Sanktuarium Fatimskim, które podejmie wszystkie możliwe środki, aby wyjść naprzeciw oczekiwaniom użytkownika. 

 

V. Bezpieczeństwo informacji

Sanktuarium Fatimskie zapewnia techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa, których celem jest zapewnienie ochrony i poufności danych gromadzonych za pośrednictwem strony internetowej. Nie jest możliwe zagwarantowanie absolutnego bezpieczeństwa wszelkich informacji przesyłanych przez Internet (sieć otwarta) i zawsze istnieje zagrożenie, że dostęp do tych danych uzyskają nieupoważnione osoby trzecie. Jednak nawet w tych okolicznościach Sanktuarium Fatimskie przyjmuje i stale rozwija mechanizmy bezpieczeństwa w celu ochrony gromadzonych przez siebie danych osobowych.

 

VI. Zakres stosowania zasad

Polityka prywatności dotyczy wszystkich pracowników, użytkowników i potencjalnych użytkowników odwiedzających stronę internetową Sanktuarium Fatimskiego oraz wszelkich świadczonych przez nas usług.

 

VII.  Podsumowanie ogólnych warunków i zmiany w Polityce prywatności

Korzystając ze strony internetowej Sanktuarium Fatimskiego, użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie i wykorzystywanie danych na zasadach i zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej Polityce prywatności i wykorzystywanie plików cookie. Sanktuarium Fatimskie może w dowolnym czasie i bez wcześniejszego powiadomienia zmieniać te warunki. Zmiany są publikowane na stronie internetowej Sanktuarium Fatimskiego.

Rejestrując się na stronach internetowych Sanktuarium Fatimskiego, użytkownik wyraża jasną, bezpłatną i świadomą zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych do powyższych celów i na przedstawionych warunkach oraz stwierdza, że podane informacje są kompletne i prawdziwe.

Pytania i prośby o wyjaśnienia dotyczące Polityki prywatności i wykorzystywania plików cookie należy przesyłać na adres e-mail: dpo@fatima.pt

 

Kontakt

ABI: Luís Ferraz
Santuário de Fátima · Rua de Santa Isabel, 360 · 2495-424 Fatima
E-mail: dpo@fatima.pt

 

Data publikacji: 13.05.2021

Strona używa plików cookie, aby poprawić jej działanie. Jeśli nadal korzystasz ze strony, akceptujesz ich używanie. Używasz przestarzałej przeglądarki. Aby poprawić nawigację, zaktualizuj swoją przeglądarkę.