Warunki i Zasady korzystania ze strony internetowej 

 

Właścicielem strony internetowej jest Fabryka Sanktuarium Matki Boskiej Różańcowej z Fatimy (zwana dalej: Sanktuarium Fatimskim) z siedzibą w Fatimie, dostępna pod następującymi kontaktami: tel. (+351) 249539600; e-mail: press@fatima.pt.

Przed skorzystaniem użytkownik powinien dokładnie zapoznać się z Warunkami i zasadami korzystania ze strony internetowej. Wyszukując i uzyskując dostęp do strony internetowej Fatima Światło i Pokój, użytkownik oświadcza i potwierdza, że zapoznał się z treścią i akceptuje niniejsze Warunki i zasady korzystania ze strony. Akceptacja ta nie wymaga od użytkownika podejmowania jakichkolwiek dodatkowych działań lub wyrażania odrębnej zgody.

 

Warunki korzystania ze strony

  1. Zawartość strony internetowej Fatima Światło i Pokój stanowią różne treści, w tym: logotypy, teksty, informacje, obrazy, zdjęcia, materiały video oraz oprogramowanie i układ strony internetowej (software i web design). 
  2. Prawa własności intelektualnej strony internetowej oraz cała jej zawartości należą do Fatima Światło i Pokój i jako takie są chronione na podstawie ogólnych zasad prawnych oraz ustawodawstwa krajowego i międzynarodowego, dotyczącego ochrony własności intelektualnej, praw autorskich i praw pokrewnych, a także prawa o przestępczości komputerowej.
  3. Strona internetowa i jej zawartość (tj. logotypy/znaki graficzne, teksty, obrazy, zdjęcia, materiały audio lub video oraz projekt/układ treści strony internetowej [web design] i jej oprogramowanie [software], nie mogą być kopiowane, modyfikowane lub rozpowszechniane, chyba, że Sanktuarium Fatimskie wyda na to wyraźną zgodę w odpowiedzi na uprzedni, pisemny wniosek osoby zainteresowanej.
  4. Surowo zabronione jest udostępnianie linków pochodzących z witryny internetowej Fatima Światło i Pokój na stronach osób/podmiotów trzecich.
  5. Kopiowanie, modyfikowanie, reprodukowanie, wyświetlanie, rozpowszechnianie, przesyłanie lub korzystanie z zawartości strony internetowej po uzyskaniu wyraźnej pisemnej autoryzacji, wymaga od podmiotu wnioskującego identyfikacji i podania źródła, to jest: „Fatima Światło i Pokój — Sanktuarium Matki Boskiej Różańcowej z Fatimy” lub „Fatima Światło i Pokój — Sanktuarium Fatimskie”.
  6. Sanktuarium Fatimskie zastrzega sobie prawo do podjęcia kroków prawnych przeciwko osobom dopuszczającym się wszelkiego nieuprawnionego kopiowania, reprodukowania, rozpowszechniania oraz komercyjnego lub jakiegokolwiek innego niewłaściwego wykorzystania strony i udostępnianych na niej treści. Sanktuarium Fatimskie nie ponosi odpowiedzialność za jakiekolwiek niewłaściwe wykorzystanie strony internetowej przez osoby/podmioty trzecie.
  7. Treści udostępnione na stronie internetowej Fatima Światło i Pokój są przeznaczone do wyłącznego i prywatnego użytku użytkowników, którzy korzystają z nich na własną odpowiedzialność.
  8. Sanktuarium Fatimskie zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i poprawek, zawieszania, przerwania działania lub zamykania strony internetowej wtedy, gdy uzna to za stosowne, bez konieczności uprzedniego powiadomienia użytkowników, na okres, który uzna za konieczny i z dowolnych przyczyn, w szczególności bez limitów technicznych i administracyjnych, i nie ponosi za to odpowiedzialności.
  9. Użytkownik strony internetowej Fatima Światło i Pokój zobowiązuje się: nie dokonywać żadnych czynności, które mogą zakłócać funkcjonowanie forów dyskusyjnych na stronie internetowej, nie podejmować prób uzyskania dostępu do obszaru / konta i jego zawartości bez odpowiedniego upoważnienia oraz nie testować, nie obchodzić i nie przełamywać zainstalowanych zabezpieczeń.
Strona używa plików cookie, aby poprawić jej działanie. Jeśli nadal korzystasz ze strony, akceptujesz ich używanie. Używasz przestarzałej przeglądarki. Aby poprawić nawigację, zaktualizuj swoją przeglądarkę.