18 maj 2022

Fatima i Watykan zjednoczone w akcie poświęcenia Rosji i Ukrainy Niepokalanemu Sercu Maryi

Ojciec Święty wypełnił prośbę Matki Boskiej Różańcowej z Fatimy, wyrażoną w 1917 r. i w łączności z całym Kościołem, dokonał aktu poświęcenia oraz modlił się w intencji pokoju na świecie.

119a1947.jpg
Carmo Rodeia

25 marca 2022 r. w Rzymie papież Franciszek poświęcił Rosję i Ukrainę Niepokalanemu Sercu Maryi. W tym samym czasie tysiące wiernych uczestniczyło – osobiście albo za pośrednictwem mediów społecznościowych i środków masowego przekazu – w uroczystościach w Fatimie. Nabożeństwu w Sanktuarium Fatimskim przewodniczył wysłannik papieski kardynał Konrad Krajewski.

Kard. Krajewski, dokonując w Cova da Iria aktu poświęcenia Rosji i Ukrainy – krajów, które od 24 lutego 2022 r. pozostają w stanie wojny –, tak przyzywał wstawiennictwa Przenajświętszej Dziewicy: „O Maryjo, Matko Boga i nasza Matko, uciekamy się do Ciebie w tej godzinie cierpienia!”.

Przypomnijmy, że podczas objawień w Fatimie w 1917 r. Matka Boska prosiła o poświęcenie Rosji Jej Niepokalanemu Sercu. Jak relacjonowała w swoich „Wspomnieniach” najstarsza z widzących Łucja, Przenajświętsza Dziewica Maryja prosiła pastuszków, aby Ojciec Święty poświęcił Rosję Jej Niepokalanemu Sercu; obiecywała również, że wprowadzenie nabożeństwa do Niepokalanego Serca, spowoduje zakończenie wojny i nastanie pokoju.

Podczas nabożeństwa pokutnego w Watykanie Ojciec Święty Franciszek mówił: „Okrutna wojna, która dotknęła jakże wielu i sprawia, że wszyscy cierpią, wywołuje u wszystkich strach i przerażenie. Mamy poczucie bezsilności i niewystarczalności. (…) ludzkie uspokojenia nie wystarczają, potrzebujemy obecności Boga, pewności Bożego przebaczenia, jedynego, które usuwa zło, łagodzi urazę, przywraca pokój w sercu”. I dodał: „Sami nie jesteśmy w stanie rozwiązać sprzeczności historii ani sprzeczności naszych własnych serc. Potrzebujemy mądrej i łagodnej mocy Boga”.

Na zakończenie papież Franciszek powiedział: „W łączności z biskupami i wiernymi całego świata pragnę uroczyście zanieść do Niepokalanego Serca Maryi to wszystko, co przeżywamy: ponowić poświęcenie Jej Kościoła i całej ludzkości oraz poświęcić Jej w sposób szczególny naród ukraiński i rosyjski, które z synowską czułością czczą Ją jako swoją Matkę”. 

W akcie poświęcenia papież Franciszek podkreślał z bólem: „(…) zgubiliśmy drogę pokoju. Zapomnieliśmy o nauce płynącej z tragedii minionego wieku, o ofierze milionów poległych podczas wojen światowych. Nie wypełniliśmy zobowiązań podjętych jako Wspólnota Narodów i zdradzamy marzenia narodów o pokoju oraz nadzieje ludzi młodych.  Zachorowaliśmy na chciwość, zamknęliśmy się w nacjonalistycznych interesach, pozwoliliśmy, by nas znieczuliła obojętność i sparaliżował egoizm. (…) Poprzez wojnę rozszarpaliśmy ziemski ogród, grzechem zraniliśmy serce naszego Ojca, który pragnie, abyśmy byli braćmi i siostrami. Staliśmy się obojętni na wszystkich i wszystko z wyjątkiem nas samych. A teraz ze wstydem mówimy: przebacz nam, Panie!”.

W tym samym czasie, klęcząc u stóp figury Matki Boskiej w Fatimie, słowa papieskiego aktu poświęcenia wypowiadał kardynał Konrad Krajewski: „Ty wiesz, jak rozplątać pęta naszego serca i węzły naszego czasu. (…) Zgaś nienawiść, usuń pragnienie zemsty, naucz nas przebaczenia. Uwolnij nas od wojny, zachowaj świat od zagrożenia nuklearnego. […] wskaż narodom drogę braterstwa”.

Uroczystość w Cova da Iria rozpoczął przewodniczący Konferencji Episkopatu Portugalii i nowy ordynariusz diecezji Leirii-Fatimy bp José Ornelas. Portugalski dostojnik przypomniał, że 15 marca 2022 r. Ojciec Święty Franciszek wystosował do wszystkich biskupów i kapłanów list, w którym prosił o przyłączenie się do papieskiego aktu. W swoim wystąpieniu bp José Ornelas Carvalho zapewniał o pełnej jedności z papieżem: „W łączności z Ojcem Świętym Franciszkiem […], gromadzimy się w miejscu, w którym Matka z Nieba prosi nas o nawrócenie, o modlitwę w intencji pokoju i ukazuje swoje Niepokalane Serce jako ucieczkę i drogę do Boga. W tej ponurej godzinie historii, w poczuciu jedności z narodem ukraińskim, który w tych dniach gości figurę pielgrzymującą Matki Boskiej Fatimskiej, pragniemy dać się prowadzić światłu promieniującemu z Niepokalanego Serca Maryi. Modlimy się, aby wysłuchała Ona naszych próśb i wybłagała w miłosiernym Sercu Boga dar zgody i pokoju”.

Strona używa plików cookie, aby poprawić jej działanie. Jeśli nadal korzystasz ze strony, akceptujesz ich używanie. Używasz przestarzałej przeglądarki. Aby poprawić nawigację, zaktualizuj swoją przeglądarkę.